Någon sitter och broderar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Syföreningar och sygrupper

Välkommen till våra handarbetsgrupper

Sygruppen för Rumänien
Landsjökyrkan, Kaxholmen. Tisdagar kl. 9.30, jämna veckor.
Kontakt: Lis Deichmann, 036-531 37. Börjar vårterminen v.3.

Skärstad kyrkliga syförening
Landsjökyrkan. Tisdagar kl. 14.00, udda veckor.
Kontakt:Lis Deichmann 036-531 37. Uppstart 8/2.

Änglagruppen

Verksamhetstanke: Syr dopänglar som ges till dopbarn
 
Skärstad kyrka   onsd. 19.00-21.00  ojämna veckor
Startar v.3
Kontakt Lena Sörensen 036-51534

Ölmstad kyrkliga syförening
Församlingshemmet, Ölmstad. Tisdagar kl. 14.30, jämna veckor. Paus, avvaktar uppstart.
Kontakt: Ing-Mari Lusth 0706-97 07 84.