Någon sitter och stickar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Syföreningar och sygrupper

Är du intresserad av handarbeta av olika slag? Det finns 4 syföreningar i församlingen med lite olika inriktningar.

Har du tid till förfogande och söker efter en härlig gemenskap?
Välkommen till oss!

Ölmstad kyrkliga syförening
Träffas i Ölmstad församlingshem
Tisdagar jämn vecka kl. 14.30 - 16.30.
Startar 23 jan. Kontaktperson Ing-Mari Lusth

Skärstad kyrkliga syförening
Träffas i Landsjökyrkan
Tisdagar kl. 14.00 - 16.00 1 gång/månad.
Startar 13 feb. Kontaktperson Lis Deichmann

Änglagruppen, syr församlingens dopänglar
Träffas i Skärstad kyrka
Fredagar kl. 10.00 - 12.00 troligen 1 gång/månad.
Start 26 jan. Kontaktperson Lena Sörensen

Sygruppen för Rumänien
Träffas i Landsjökyrkan
Tisdagar ojämn vecka kl. 9.30 - 12.00.
Startar 23 jan. Kontaktperson, Lis Deichmann

Vi är i stort behov av att fylla på vårt garnlager och tar tacksamt emot skänkt garn.

Vill du veta mer, ring så berättar jag.
Lena Sörensen, diakoniassistent 0725 86 44 48