Små och stora - en mötesplats för barnfamiljer

En plats där barn och vuxna träffas för lek, sång, fika och gemenskap.

landsjökyrkan

Onsdag 9.30-12.00       0-5 år
Torsdag 9.30-11.30      0-10 månader

ölmstad församlingshem

Torsdag 13.30-15.30    0-5 år

bunns kapell

Tisdag jämn vecka, 10.00-11.30   0-5 år

Kontaktperson: Agnetha Blücher, 0768-795501