Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skärstad kyrka

Kyrkan ligger på höjden i den vackra Skärstadalen

Senaste renoveringen genomfördes 2003. Då tillkom en "Lillkyrka", en kyrka i kyrkorummet som används vid mindre Gudstjänster och andakter. Ett kombinerat barn- kaffe- och samtalsrum har också inretts.
  
Orgelfasaden byggdes 1826 av Johann Eberhard. Den finns fortfarande kvar, men i övrigt har orgeln undergått förändringar.
Vid renoveringen 1972 fick kyrkan en ny korutsmyckning - en guldskimrande mosaik av konstnären Bo Beskow, vars farfar varit kyrkoherde i Skärstad.
På samma plats har det legat kyrkor sedan 1200-talet. Före vår nuvarande kyrka fanns en kyrka byggd på 1400-talet. Vissa föremål finns dock kvar från denna kyrka, till exempel profettavlor, ett sakramentsskåp, en dopängel och två ljuskronor.
Skärstad kyrka stod färdig 1819, men först 1827 förrättades invigningen av biskop Esaias Tegnér. Kyrkan är en nyklassicistisk helgedom med ljus och rymd, typisk för sin tid.