Foto: Joakim Carlström /Ikon

Öppen verksamhet

After Work
Några fredagar under vår och höst inbjuder vi till After Work med gäster och olika teman.
Se kalendern för vidare info! 
 
Lunch
På våren och hösten är du välkommen på gemenskapsluncher och grötluncher i adventstid,
i våra församlingshem.  Se kalendern för vidare info!
 
Träffpunkten
Samverkansgruppen Kaxholmen/Skärstad ordnar "Träffpunkter för pensionärer".
Se kalendern för vidare info!
 
Gubbröran
En mansgrupp för daglediga i församlingen som nu funnits några år i församlingen. Vi åker på utflykter, lagar mat, pratar och fikar. Träffas på måndagar, kl.10-12, med något undantag. Ett gott gäng som gärna tar emot fler. Kontakt: Lena Sörensen.
 
Pilgrimsvandring
 
Våffelcafé
Under sommaren serverar vi våfflor och kaffe i Landsjökyrkan på onsdagar.
Se kalendern för vidare info!
 
Syföreningar/Sygrupper/Hantverk
finns både i Skärstad och Ölmstad, tisdagar udda och jämna veckor.
Kontaktpersoner:
Lis Deichmann, 036-53137
Lena Sörensen, 036-515 34, mobil 0725-86 44 48.
Ing-Mari Lusth 0706-97 07 84.