Foto: Philip Heimersson

Landsjökyrkan

Landsjökyrkan är belägen nära Landsjön i Kaxholmen, 6 km norr om Huskvarna.

År 2008 beslutades att Landsjökyrkans lokaler skulle renoveras, byggas om och utökas. Hösten 2009 började man riva de gamla lokalerna och det omfattande renoveringsarbetet pågick  under ca ett år.  I oktober 2010 återinvigdes de nya, fräscha och rymliga lokalerna.

Den enkla, rena och ljusa interiören stämmer till andakt och lovsång och lämpar sig väl både för meditiationsgudstjänster och familjegudstjänster.

Det man först lägger märke till är det vackra uppståndelsekrucifixet på korväggen. Det är tillverkat av Eva Spångberg i Hjälmseryd. Altarbordet och predikstolen har tillverkats av
Stig Höglunds Träsvarveri AB i Huskvarna. Många av kyrkans andra inventarier är gåvor från församlingsbor.
Landsjökyrkan invigdes 1984 och är uppförd efter ritningar av arkitekten John Petersson och ingenjör Bertil Rudenstam.