Kyrkoherdemottagning

Söndagen 26 feb kl. 10 i Skärstad kyrka. Församlingens kyrkoherde tas emot av biskop Fredrik Modéus. Efter gudstjänsten är det kaffeservering i kyrkan. Välkomna!