Foto: Tomas Eklund

Kyrkoherdemottagning

Söndagen 26 feb kl. 10 i Skärstad kyrka. Församlingens kyrkoherde tas emot av biskop Fredrik Modéus.

Under gudstjänsten ges tillfälle till korta hälsningar. Efter gudstjänsten är det servering för alla i kyrkans bakre del.