Kyrkobladet Skärstad-Ölmstad församling

Vad är du nyfiken på att läsa om i kyrkobladet? Här finns det att läsa digitalt.

Kyrkobladet 2024:2 våren

Kyrkobladet 2024:1 (vinter)

Kyrkobladet 2023:4 (höst)

Kyrkobladet 2023:3 (sommaren)

Kyrkobladet 2023:2 (fastan t.o.m. 14 maj)

Kyrkobladet 2023:1 (julen 2022 fram t.o.m. fastan)

Kyrkobladet hösten 2022 (1sep till 1:a advent)

Kyrkobladet sommaren 2022 (12 juni till 1 sep)

Kyrkobladet våren 2022 (påsk till skolavslutning)

Kyrkobladet dec2021-mars 2022(fram till påsk)

Kyrkobladet sept2021-nov2021

Kyrkobladet juni-augusti 2021

Kyrkobladet april-juni 2021 (påsk till skolavslutningen)

Kyrkobladet dec2020-mars2021

Kyrkobladet sept-nov 2020

Kyrkobladet april-augusti 2020

Kyrkobladet våren 2020

Kyrkobladet för Svenska kyrkan i Skärstad-Ölmstad ges ut med 4 nummer per år. Den delas ut till alla hushåll i Skärstad och Ölmstad. Tanken är att vara en bred tidskrift som är angelägen också för den som är boende i församlingen och inte bara för ”redan engagerade”. Därför är det temabaserade artiklar där intervjuer görs av personer, företag och föreningar i bygden.

Redaktionsråd: Det finns en arbetsgrupp bestående av Karin Hegestrand, Lars Genberg, Kjell Gustafsson, Agnetha Blücher och Tomas Eklund. 

Hör gärna av er till samordnare av kyrkobladet Tomas Eklund om det är något ni vill bidra med.