Foto: Madelen Zander /Ikon

Kollekter - Swisha gärna en gåva

Församlingens kollektnr: 1235935903

Församlingens kollektnr: 1235935903.

Se kollektcirkulär nedan. Märk vilket kollektändamål din gåva avser.

Tack för din gåva