Julotta från Skärstad kyrka

Jesu födelse.

Julkrubba

Vi läser från årgång 1. Psalm 119 och 121. Julevangeliet och betraktelse. Bön och välsignelse. Trumpet med O, helga natt.