En kvinna läser ur Bibeln.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänstskola för vuxna!

Lillkyrkan, Skärstad kyrka. Den består av 9 klipp. Del 1 Intro av gudstjänsten och förklaringar av mässans olika delar. Del 2 Bön och predikan. Del 3 Nattvarden. Del 4 Gudstjänstens färger och dess betydelse. Plus om stolan. Del 5 Kyrie och gloria. Del 6 Välsignelsen. Del 7 Gudstjänsten psalmer o musik. Del 8 Dopet. Del 9 Kyrkogården, begravningsverksamheten och året på kyrkogården.

Introduktion. Ett filmklipp som kortfattat berättar vad som kommer tas upp i de fyra olika delarna.

Del 1 tar upp olika delar i gudstjänstordningen. Förklaring av mässans olika delar med samling, ordet, måltiden och sändning. Vad en agenda är.

Del 2 handlar bl.a. om bön och predikan.

Del 3 har temat Nattvarden. Den förklarar också vad vi menar med ”Guds lamm” och vad altarrunden är.

Del 4 förklarar Gudstjänstens färger och dess betydelse. Här får vi också förklaringen till vad en stola är och vad den har för bakgrund.

Del 5 handlar om vad kyrie och gloria är.

Del 6 förklarar välsignelsens betydelse i gudstjänsten.

Del 7 handlar om gudstjänstens psalmer o musik. Den går in närmare på psalmboken, den liturgiska musiken och preludium/postludium.

Del 8 handlar om dopets olika delar. Dopänglar. Dopfunt och dopvatten.

Del 9 berättar om kyrkogården i allmänhet, begravningsverksamhet och hur arbetsåret ser ut på kyrkogården.