Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gravskötsel

Skötsel av gravplats genom avtal som beställs på pastorsexpeditionen

Grundskötsel av gravplats avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och omfattas av följande arbetsmoment.

  • Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord.
  • Putsning av gräskanter mot planteringsyta och i förekommande fall mot gravvårdar och stensocklar.
  • Borttagning av vissna blommor ur vasar samt borttagning av vinterdekorationer.
  • Plantering, gödsling och putsning av blommor.
  • Omgrävning av planteringsyta.