Församlingshemmet i Skärstad

Hälsning från ordförande i Skärstad-Ölmstad Kyrkoråd

3/10 2019 fick kyrkorådet i uppdrag av kyrkofullmäktige att sälja församlingshemmet i Skärstad.

Nu kan jag meddela att församlingshemmet är sålt, med tillträde den 1 augusti 2020 – den stora glädjen är att det är ett ungt par med anknytning till Skärstad som är köparen.

Avyttringen medförde också att Skärstad kyrka behöver anpassa kyrkans lokaler för att församlingsverksamhet kan bibehållas och utvecklas. Det arbetas fram en handlingsplan, en arkitekt är involverad, vissa lokalförändringar behöver genomföras. Vi, kyrkorådet, ser med tillförsikt fram emot att denna förändring blir bra.

”…..Ingen maj en dager sprider som den klarnande april” Erik Axel Karlfeldt

Ulrike Kylberg, ordförande i Skärstad-Ölmstad Kyrkoråd.