Tre vise männen, krubban i Skärstad kyrka.

Församlingens minigudstjänst inför Trettondagen

Inspelad i Skärstad kyrka

Trettondedag jul. Tema: Guds härlighet i Kristus

Vi sjunger psalmerna 134, 484, 123, 737, 128 och 129.

Evangelietext från Trettondagen.