Församlingens minigudstjänst inför söndagen efter jul.

Söndagen den 27:e december. Inspelad i Landsjökyrkan.

Tema: Guds barn. Tavlan ovan är från Ölmstad kyrka.

Inspel 1

Vi sjunger psalm 133, 123, 744 och 429. Betraktelse om hopp och Evangelietext.

Inspel 2

Berättelse om kvinnorna som gjorde uppror. Psalm 219

Inspel 3

Förbön och välsignelse. Psalm 114, 134 och 861.