Foto: Philip Heimersson

Församlingens minigudstjänst inför Söndagen efter nyår.

Inspelad i Landsjökyrkan

Tema: Guds hus. 

Inspel 1. 

Vi sjunger 57 och 923. 

Dikt: Guds hus. 

Evangelietext.

Inspel 2.

Vi sjunger psalm 922 och 762. 

Vår Fader och Välsignelsen.

Inspel 3

Psalm 113, 126, 717 och 278.

Text och diktläsning.