Nattvard Skärtorsdag

Församlingens minigudstjänst inför Skärtorsdagen

Inspelad i Landsjökyrkan till torsdagen 1:a april

Tema: Det nya förbundet. 

På skärtorsdagens kväll äter Jesus den sista måltiden tillsammans med sina tolv lärjungar. Han blir också senare samma kväll förrådd och grips av de romerska soldaterna. I nattvarden får vi del av Jesu död och uppståndelse. Vi har blivit lovade att få förlåtelse och evigt liv.

Skärtorsdagen brukar avslutas med att man dukar av ljus, blommor och klädnad från kyrkorummet i väntan på den kommande långfredagen.

Inspelning 1 innehåller:

Drama med ”Herren är min herde”

Psalm 702 och solosång.

Inspelning 2 innehåller:

Åsnesång

Inspelning 3 innehåller:

Högläsning ur Barnens Bästa Bibel från Skärtorsdagen