Foto: pixbay

Församlingens minigudstjänst inför Septuagesima

Inspelad i Landsjökyrkan

Tema: Nåd och tjänst.

Söndagens gudstjänst består av 3 delar. Kollekten för söndagen går till Svenska kyrkans unga.

Församlingens Swish nummer för kollekt är: 123 593 59 03

Del 1

Psaltarläsning, dialog/drama, psalm 656 och 96.

Del 2

Evangeliet läses som rollspel, betraktelse, Psalm 182, 180.

Del 3

Kyrkans förbön, Vår Fader, Välsignelsen, psalm 923 och 90. Solosång med Kristin som avslutning.