Vår påskliljor

Församlingens minigudstjänst inför Påskdagen

Inspelad i Skärstad kyrka till söndagen 4:e april

Temat är: Kristus är uppstånden.

Detta är en av kristendomens största högtider. Ljusets seger över mörkret. Livet över döden. (I betraktelsen berättas det om altartavlan i Skärstad kyrka, ni kan se bilder på den här under)

Kollekten för Påskdagen går till Svenska kyrkan i utlandet och församlingens Swish nummer för kollekt är: 123 593 59 03.

Inspelning 1 innehåller:

Psalmerna 154,146 och 753

Evangelietext 

Betraktelse över altartavlan

Välsignelse

Inspelning 2 innehåller:

Musik: Uppståndelsesamba och Graven ligger tom

Inspelning 3 innehåller:

Musik: Detta är dagen & påskcalypso & En plats i dig

Inspelning 4 innehåller:

Högläsning om Påskdagen ur Barnens Bästa Bibel