Församlingens minigudstjänst inför Palmsöndagen

Inspelad i Landsjökyrkan till söndagen 28 mars. Uppstart för högläsning ur Barnens Bästa Bibel, fortsätter under Stilla veckan till Annandag Påsk.

Tema: Vägen till korset. Kollekten för söndagen går till ACT. Församlingens swish nummer för kollekt är 123 593 59 03.

Inspel 1

Psaltarläsning

Dramatiserad Evangelitext enligt Markus

Psalm 739, 738 

Inspel 2

Växelläsning; Rid vidare

Psalm 358, 443

Växelläsning;sju böner

Inspel 3

Psalm 39 och 954

Solosång

Förbön och växelläsning

Välsignelsen

Inspel 4

Litanian

Inspel 5

Läsning ur Barnens Bäst Bibel för Palmsöndagen