Församlingens minigudstjänst inför Midfastosöndagen

Inspelad i Bunns kapell inför söndagen den 14 mars

Temat är Livets bröd. Kollekten går den är söndagen till insamligen för ACT. Swish nummer är 123 593 59 03.

Inspelning 1 innehåller:

Evangelitext 

Psalm 298

Betraktelse

Sång 

Välsignelse

Inspelning 2 innehåller:

Brödboken, recept som samlas in från lokala bidrag i församlingen. Den kommer att vara till salu från slutet av mars och överskottet går till ACT fasteaktion 2021. Intervju sker med församlingens diakoniassistent om boken och Martagruppen.

Inspelning 3 innehåller:

Fastan har nu kommit halvvägs och här kan vi lyssna till Litanian.