Handen på korset

Församlingens minigudstjänst inför Långfredagen

Inspelad i Landsjökyrkan till fredagen den 2:a april

Tema: Korset. Kollekten på Långfredagen går till Asylrättscentrum. Församlingens kollekt Swish nummer är 123 593 59 03.

Under natten grips Jesus av de romerska soldaterna, döms av Pontius Pilatus till korsfästning. Han får själv bära sitt kors till Golgata där han placeras mellan två rövare. När Jesus dör skakar jorden och en av soldaterna säger:” Den mannen måste ha varit Guds son”

I kyrkan brukar 5 röda rosor placeras ut som symboliserar Jesus 5 sår.

Inspel 1 innehåller:

Psalm 74 och 140 

Läsning ur korsandakt från Lilla bönboken

Inspel 2 innehåller:

Långfredagssång av solist

Inspelning 3 innehåller:

Högläsning ur Barnens Bästa Bibel