Församlingens minigudstjänst inför Kyndelsmässodagen 7/2

Inspelad i Landsjökyrkan.

Tema: Uppenbarelsens ljus. Minigudstjänst om dopet och änglarna. Kollekt inför 7:e februari är till Växjö stifts kyrkosångsförbund. Församlingens Swish kollekt nummer är 1235935903. Bilden ovan är från Skärstad kyrka och dess dopängel.

Del 1 innehåller:

* Inledningsmusik ”Jag har en ängel”

* Betraktelse

psalm 90

Änglainfo och fortsättning på sången ”Jag har en ängel”

Bön och Gud som haver

Psalm 248, Tryggare kan ingen vara

Del 2 

Innehåller ett klipp från församlingens Änglagrupp. Det är en grupp som leds av diakoniarbetare Lena Sörenssen. Det är också den här gruppen som tillverkar dopänglarna till dopbarnen.

Del 3

Sista delen är inte ett klipp utan en bild på starten för Änglavandringen som satts upp den här helgen och finns t.o.m. söndag v.7. Vuxenfrågor och barntävling med priser på temat. Välkomna till Landsjörkyrkans trädgård. 

Ps. När vi närmar oss sportlovet kommer det bli fler frågetemavandringar på andra platser i församlingen. Ds.

Änglavandring