pingstliljor

Församlingens minigudstjänst inför Kristi himmelsfärd och sön f pingst

Inspelad i Landsjökyrkan inför torsdagen 13 och söndagen 16 maj

Tema för Kristi Himmelsfärd är: Herre över allting

Tema för Söndagen före pingst är: Hjälparen kommer

Kollekten går på Kristi Himmelsfärd till 1/2 Svenska kyrkans unga och 1/2 till Salt, barn och unga i EFS. På söndagen före pingst går kollekten till Stadsmissionen i Göteborg.

Församlingens Swish kollekt är 123 593 59 03

Inspelning 1 speglar Kristi himmel:

- Textläsning

- Psalm 198

- Jesaja, årgång 2 och epistel

- Psalm 7

- Text och välsignelsen

Inspelning 2speglar lite mer om sönd f pingst

- Psalm 205

- Bön

- Text om Parakletos, Hjälparen

- Psalm 669

- Sakarja 

- Psalm 368

Inspelning 3 är bönedelen

- Text

- Psalm 646

- Bön, Gud du är källa

- Solosång

- Förbön

- Psalm 822 och 271

Inspelning  4 är luffarvisan