Församlingens minigudstjänst inför Jungfru Marie Bebådelsedag

Inspelad i Ölmstad kyrka inför söndagen 21 mars.

Tema: Guds mäktiga verk. Dagens kollekt går till Svenska kyrkans unga och Sveriges kyrkosångsförbund. Swishnummer för kollekt är 123 593 59 03.

 

Inspelningen innehåller:

Välkomnande och info om Mariatavlan i Ölmstad kyrka

Ölmstad kyrka till Jungfru Marie Bebådelsedag

Psalm 480

Evangelietexten och betraktelse

Bön och Välsignelse

Inspelning 2 innehåller:

Litanian från tidigare inspelning i Skärstad kyrka.