Församlingens minigudstjänst inför Heliga trefaldighet

Inspelad på Tossehalls lägergård till söndagen den 30 maj

Tema: Gud - Fader, Son och Ande.

Trefaldighetstiden är starten på den långa ”vardagstiden” på kyrkoåret. Dagen kallas också ibland för Missionsdagen.

Kollekten den här söndagen går till: Act Svenska kyrkan. Församlingens Swish för kollekt är 123 593 59 03.

Till den här söndagen kommer det att vara tre klipp. Ett gudstjänstklipp, ett treeninghetsexperiment och ett klipp för att nå nya konfirmander. Det är också sista söndagen som församlingen har förinspelad gudstjänst då restrektionerna förväntas lindras från 1 juni. Gudstjänsterna finns sedan att nå under digitalt arkiv.

Inspelning 1 innehåller:

Måne och sol, psalm 21

Evangelietext Matt 11:25-27

Betraktelse

Solomusik

Bön och Välsignelse

Inspelning 2 innehåller:

Treenighetsexperiment

Inspelning 3 innehåller:

Klipp för kommande konfirmander