Församlingens minigudstjänst inför Fastlagssöndagen

Inspelad i Landsjökyrkan till söndagen 14/2

Tema: Kärlekens väg. Kollekt den här söndagen går till ACT, och fasteaktionen. Församlingens kollekt swish är: 123 593 59 03. Den pågår mellan 14:e februari och 28:e mars. Det är 4 olika inspel.

Inspel 1

Ljuständning 

Psalm 758 och 96

Mångfaldsvision, episteltextläsning och betraktelse

Inspel 2

Solosång av kantor Kristin. ”Där barmhärtighet och kärlek bor”.

Dialog, ”genom liv” och betraktelse

Psalm 702

Inspel 3

Ljuständning till psalm 766

Förbön och välsignelse

Inspel 4

Här följer ett klipp där Skärstad-Ölmstad församling får Regnbågsnyckeln. Den visar att en mångfaldsvision tagits fram och att medarbetare och förtroendevalda genomgått Regnbågsnyckelns samtliga steg. Detta firas genom att äta denna färgglada tårta som vår diakoniarbetare Lena Sörensen tillverkat.