Församlingens minigudstjänst inför Askonsdagen

Inspelad i Ölmstad kyrka inför onsdagen 17:e februari

Tema: Bön och fasta. Fastan inleds med fastan, 40 dagar före påsk. Korstecknandet i pannan görs för att påminna om människors dödlighet.

Psalm 438

Evangelieläsning

Betraktelse och bön