Församlingens minigudstjänst inför Annandag påsk

Inspelad i Ölmstad kyrka till måndagen 5 april

Tema: Möte med den uppståndne.

Kollekten på Annandag påsk går till ACT svenska kyrkan. Församlingens Swishkonto för kollekt är 123 593 59 03.

Lärjungarna får möta Jesus på flera olika sätt. Precis som vi människor är olika är också deras reaktioner olika. En av berättelserna handlar om vandringen till Emmaus. Det är en plats ca 1 mil utanför Jerusalem. De samtalar längs vägen när Jesus slår följe med dem. De känner först inte igen honom men när de stannar för att äta och Jesus delar brödet känner de igen honom. Lärjungarna sa efteråt till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss”.

Inspelning 1 innehåller:

Psalm 517, 313

Evangelietexten och betraktelse

Orgelmusik, bön och välsignelse

Inspelning 2 innehåller:

Psalm 298. Gud, ditt folk är vandringsfolket.

Inspelning 3 innehåller:

Högläsning ur Barnens Bästa Bibel