Församlingens minigudstjänst inför Annandag jul

Inspelad i Skärstad i kyrka

Tema: Martyrerna. Här bryter vi julfirandet med den Helige Stefanos dag. Därför byts också den liturgiska färgen från vit till röd. 

Minigudstjänsten är i två delar där den första har text med julevangeliet som bakgrund och musik. Del 2 är med förbön och musik

Del 3 innehåller Julens psalmer på 10 minuter komponerat av vår kantor Åsa. Psalmerna är 114, 126, 118, 128 och 122.