Församlingens minigudstjänst inför 5 söndagen i påsktiden

Inspelad i Skärstad kyrka inför söndagen 2 maj

Tema: ”Att växa i tro”

Den här söndagens inspelningar har särskilt fokus på duvor och fåglar i allmänhet. Det har ju inte undgått någon att fågellivet är särskilt intensivt nu i gryning/skymning. Vårt andra fokus är konfirmandernas tankar kring pilgrimens 7 nyckelord. Kollekten den här söndagen går till Sveriges kristna råd. Församlingens Swish nr för kollekt är 123 593 59 03.

Inspelning 1 innehåller:

Psalm 563

Evangelietext

Betraktelse

”Fri som en fågel” - Luffarvisan

Bön och välsignelsen

Inspelning 2 innehåller:

Kungörelse om visitation

Inspelning 3 innehåller:

Information om pilgrimens 7 nyckelord 

Inspelning 4 innehåller:

Konfirmandernas bilder o tankar kring pilgrimens 7 nyckelord