Väg mörker

Församlingens minigudstjänst inför 4e söndagen i påsktiden

Inspelad i Bunns kyrka till 25 april

Tema: Vägen till livet. Kollekten den här söndagen går till Wettershus. Kollekt Swish är 123 593 59 03. 

Inspelningen innehåller:

Psalm 198

Evangelietext

Betraktelse

Solomusik ”Gud av sine barmhärlighet”

Bön 

Välsignelse

Inspelning 2 innehåller:

Ett klipp från vårplanteringen på kyrkogården