Församlingens minigudstjänst inför 3:e söndagen efter Trettondagen

Inspelad i Bunns kapell

Textläsning evangelietext

Psalmer 40 och 183

Betraktelse

Bön

Välsignelse

Solosång ”Mitt i vår vardag” Gun-Britt Holgersson

Kollekt till Tallnäs. Församlingens kollektnummer för Swish är 1235935903