Församlingens minigudstjänst inför 3 söndagen i påsktiden

Inspelad i Landsjökyrkan inför 18 april

Tema: Den gode herden. Kollekten går den här söndagen till EFS. Församlingens kollektnr för Swish är 123 593 59 03.

Inspel 1 innehåller:

Psalm 558 Herren är min herde god

Psaltaren 23 och text: du är min trädgårdsmästare

Läsning ur Hesekiel

Psalm 883

Inspel 2 innehåller:

Psalm 767

Evangeliet, Johannes

Betraktelse

Bön 

Solosång

Inspelning 3

Psalm 762

Kyrkans förbön

Vår Fader

psalm 711

Välsignelsen 

Postludium