Församlingens minigudstjänst inför 3:e advent

Tema: Bana väg för Herren. Detta var helgen då konfirmander och barngrupper skulle ha luciagruppsavslutningar. Äta julgröt och köpa lotter till ACT. Nu har vi andra omständigheter och mycket av det vi är vana vid får bli digitalt. Det kan också bli bra, men annorlunda. Längst ner på den här sidan hittar du länkar till föregående söndagar.

Över den här textrutan har vi barnrutan om lucia. Dessutom har vi:

Inslag 1 Luciaandakt från Skärstad kyrka. Psalm 859. Sång: Sankta Lucia och När det lider mot jul.

Inslag 2 Johannestema från Landsjökyrkan. Psalm 61 och psalm 822.

Inslag 3 Ljuständning med förbön från Landsjökyrkan