Församlingens minigudstjänst inför 2:a advent

Tema: "Guds rike är nära". Årets adventstid får vi inte mötas som vi brukar i kyrkan men vi kan mötas digitalt. Slå dig ned med en kopp kaffe, tänd ljusen och sjung med i adventspsalmerna. Den digitala gudstjänsten finns tillgänglig från fredag kl.11 den 4.e december. Längst ner på den här sidan hittar du länken till förra helgens inspelningar.

Musik:

Koppången (P-E) Moraeus och Psalm 111

Den digitala andakten är inspelad i Ölmstad kyrka.