Fisk

Församlingens minigudstjänst inför 2 söndagen i påsktiden

Inspelad i Landsjökyrkan till söndagen 11 april

Tema: Påskens vittnen. Kollekten den här söndagen går till ACT Svenska kyrkan. Församlingens Swish kollekt nummer: 123 593 59 03.

Inspelning 1

Korsets tecken

Psalm 156 

Evangeliet Johannes

Inspelning 2

Psalm 612

kors-text

Berättelse ”Påskägget”

Psalm 155

Inspelning 3

Psalm 313

Kyrkans förbön

Vår Fader

Välsignelsen

Postludium