Församlingens minigudstjänst inför 1:a Advent

Årets 1:a Advent får vi inte mötas som vi brukar i kyrkan men vi kan mötas digitalt. Slå dig ned med en kopp kaffe, tänd ett ljus och sjung med i adventspsalmerna med budskapet om en Gud som kommer till dig. Den digitala gudstjänsten finns tillgänglig från torsdag kl.12 den 26:e november. Längst ner på den här sidan hittar du länken till förra helgens inspelningar.

1 söndagen i Advent, 29 november

Tema: Ett nådens år

Inslag 1; Första ljuset tänds. Trumpet med Fredrik Meyer. Vi spelar psalm 109, 111 och 107. Psaltarpsalm 24 och bönedikt läses.

Inslag 2; Adventmeditation + evangelietext Matt 21:1-9 & psalm 103 och 739

Åsnebild Foto: Tomas Eklund

Inslag 3; Psalmkantat; "Det stora ljuset". Psalm 25 och 858(psalmer i 2000-tal)

Inslag 4; Dotter Sion. Adventsbön och Vår Fader med Välsignelsen