Enkelhet

Vid denna station planterades kärleksört vid invigningen av pilgrimsleden i Bunn. Lena Sörenssen berättar här om fetblad, som ju är den växtfamilj där kärleksörten ingår.