Ekumenisk gudstjänst 17 januari

Inspelad i Ölmstad pingstkyrka

Söndagen den 17 januari firar vi ekumenisk gudstjänst med temat Livets källa. Gudstjänsten sänds kl. 10:00 i de olika kyrkornas gudstjänstkanaler, men går att tittta på också i efterhand.

Medverkande:

Texter, ord och böner: Tobias Karlhager, Krister Clifford, Jakob Winberg, Frida Hellsing och Fidde Martinsson.

Musik: Åsa Wass

Tekniker: Emanuel och Jesper Jacobsen

Läs gärna gudstjänstens texter:

Psaltaren 19:2-7

Johannesevangeliet 2:1-11

Jesaja 42:1-4

(OBS, om det är problem med ljud tryck på högtalarsymbolen. Börjar inte inspelningen från början, tryck på knappen för bakåtspelning.)

Swish kollekt 1235935903. Kollekten går till Svenska bibelsällskapet