Digitalt arkiv

Samlingssida för vårt digitala arkiv. Kyrkoblad, advents- och faste kalender. Gudstjänstskola.

Digitalt arkiv

Kyrkobladet Skärstad-Ölmstad församling

Vad är du nyfiken på att läsa om i kyrkobladet? Här finns det att läsa digitalt.

En kvinna läser ur Bibeln.

Gudstjänstskola för vuxna!

Lillkyrkan, Skärstad kyrka. Den består av 9 klipp. Del 1 Intro av gudstjänsten och förklaringar av mässans olika delar. Del 2 Bön och predikan. Del 3 Nattvarden. Del 4 Gudstjänstens färger och dess betydelse. Plus om stolan. Del 5 Kyrie och gloria. Del 6 Välsignelsen. Del 7 Gudstjänsten psalmer o musik. Del 8 Dopet. Del 9 Kyrkogården, begravningsverksamheten och året på kyrkogården.

Gudstjänster och andakter med församlingen

Varje söndag fram till 30/5 2021 visades här en minigudstjänst/andakt samt länkad till församlingens facebook. Nu när begränsningarna för antalet kyrkobesökare minskats hänvisar vi till ordinarie gudstjänster i våra kyrkor.

Kyrkoherdemottagning

Söndagen 26 feb kl. 10 i Skärstad kyrka. Församlingens kyrkoherde tas emot av biskop Fredrik Modéus. Efter gudstjänsten är det kaffeservering i kyrkan. Välkomna!

Adventskalendern 2020 samlat

Här kan du klicka dig tillbaka och se adventskalendern i repris. Klicka på respektive dag.

Framtidens kyrka

Den 1:a Advent 2021 har arbetet med ombyggnationen kommit så långt att vi kan öppna upp hela kyrkan igen. Här kan man också hitta bilder från renoveringen av kyrkan.

Nordens Jerusalem

Vandring hemma och digitalt, samtidigt! Rörelse, kultur, musik och ACT. Nu har vi passerat Utvängstorp, Karlstad, Trysil och slutligen kommit fram till Nidaros Sträckorna är 5+25+26+36 km. Bra jobbat!