Foto: Magnus Aronson

Musik

Församlingarnas centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingarnas huvudgudstjänster.

Körer Skärstad-Ölmstad

Körverksamheten i Skärstad-Ölmstad har gamla anor och betyder mycket för församlingen.
Alla körer medverkar i kyrkans olika gudstjänster och samlingar.
 

Tontrixarna, för dig som går i förskoleklass och åk 1

Landsjökyrkan, onsdagar 16.30-17.15 
I Tontrixarna sjunger vi och leker musiklekar.


Mixturen, för dig som går i klass 2 och uppåt

Landsjökyrkan, onsdagar 17.30-18.15.
I Mixturen sjunger vi och lär oss lite om musikens språk på ett lekfullt sätt. 
 

Kyrkokören

Landsjökyrkan, torsdagar kl. 19.00 - 20.30.
Skärstad-Ölmstad kyrkokör är en blandad kör som består av ca 40 sångare.
Vi tar gärna emot nya sångare, vana som nybörjare, så du som funderat på att börja sjunga i kör är välkommen att höra av dig!
 
 Barnkörens ledare är Åsa Wass med tfnr 0738-110698. Kyrkokörens ledare under vårterminen är Gittan Glans med tfnr 070-9505340.

Ledare för körverksamheten i Skärstad-Ölmstad är
Åsa Wass, tel: 036-515 35, 0738-11 06 98
asa.wass@svenskakyrkan.se