Foto: Magdalena Martin /Ikon

Musik

Församlingarnas centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingarnas huvudgudstjänster.

Körer Skärstad-Ölmstad
Körverksamheten i Skärstad-Ölmstad har gamla anor och är idag mycket livlig.
Musikverksamheten betyder mycket för Skärstad-Ölmstad församling.
Repertoaren följer i stort sett kyrkoåret.
 
Efter ett långt uppehåll är det dags att starta barnkören! Vi ses på onsdagar 16.30-17.15 i Landsjökyrkan. Start onsdag 15 september.
Vi sjunger, leker musiklekar, dansar och ibland sjunger vi i olika gudstjänster.
 
Barnkör Ton-trixarna 5-7 år
Landsjökyrkan, onsdagar 16.30-17.15
 
Mixturen 8-12 år
Landsjökyrkan, onsdagar 17.00-17.45
 
 
Kyrkokören
Skärstad kyrkokör består av 38 sångare. Vi är en blandad kör som gärna tar emot nya sångare och nu ska vi äntligen starta igen efter ett långt uppehåll! Om du vill sjunga med oss är du välkommen till Landsjökyrkan på torsdagar kl.19-20.30.
Start 9 september

Ledare för körverksamheten i Skärstad-Ölmstad är
Åsa Wass, tel: 036-515 35, 0738-11 06 98
asa.wass@svenskakyrkan.se