Diakoni

Diakoni

Diakoniarbete
Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets olika situationer. Det är den kristna tron omsatt i praktisk handling.
"Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer."
Detta riktar sig till oss alla inom kyrkan, inte bara diakoner.
Svenska kyrkans kyrkokansli arbetar tillsammans med stift, församlingar och diakonala organisationer för att utveckla metoder och förhållningssätt i det diakonala arbetet.
Kärnan i diakoniarbetet är omsorg om medmänniskan till kropp, själ och ande i livets alla situationer. Det är den kristna tron omsatt i praktisk handling och ska genom ord och handling låta Guds kärlek bli synlig i vardagen.
 
Diakonemblemet ovan
Korset står för Kristus, cirkeln för helhet och duvan både för den helige Ande som sänker sig ner och Noas duva som kommer med bud om liv.  
    
Har du frågor/funderingar eller behöver du bara prata med någon?
Välkommen att kontakta pastorsexpeditionen 036-51530 eller
diakoniarbetare Lena Sörensen, 036-51534, 0725-864448. 
lena.sorensen@svenskakyrkan.se

 
Handlingsplan för ideella medarbetare