Foto: Tomas Eklund

David Gustafsson

Här kommer en hälsning från David Gustafsson inför de två nya legogrupperna som nu startar upp i Landsjökyrkan v.8. Förutom Sveriges troligen största legobygge kommer här också uppgiften för legogruppen.