Foto: Lena Sörensen

Bunns kapell

Bunns kapell är beläget vid vackra sjön Bunn

Kapellet, eller som det förut kallades, församlingshemmet, byggdes intill den vackra Bunnsjön år 1931. Då fanns det ingen väg till Ölmstad, bara en järnväg. Behovet av en gudstjänstlokal var stort. Folket i Bunnbygden gick samman och bildade "föreningen för den andliga verksamheten i Bunn". En drivande kraft var kyrkoherde Ernst Sandgren. Byggmästare Rydell från Stamseryd har utfört bygget efter ritningar av ingenjör Lindström i Jönköping. Kapellet nyttjades flitigt under 30- och 40-talet, både av kyrkans präster och frikyrkornas pastorer och predikanter. Under senare år har ny färgsättning gjorts invändigt (bilder med den gamla färgsättningen finns också i slingan). Även utvändigt målades kapellet om 2021.