Några degbullar ligger på en mjölad bänk.
Foto: Johannes Frandsen

Brödboken - till förmån för ACT

Nu finns vår receptsamling "Brödboken" till försäljning

Brödboken

Nu finns vår receptsamling, Brödboken till försäljning.

Du kan köpa boken i hallen i Landsjökyrkan samt vid våra Öppna kyrkor i Ölmstad, Skärstad och Bunn.

Behållningen av brödboken, som kostar 70 kr går oavkortat till ACT Svenska kyrkan (tidigare Svenska kyrkans internationella arbete) i deras kamp att stödja människor att resa sig starkare efter pandemin.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som skickat in sina favoritrecept.

Lena Sörensen       diakoniassistent