Foto: Illustratör Susanne Engman

Bön

En av delarna i kyrkans klassiker är bönen. Här följer några filmklipp om olika sätt att be. Våra präster Kjell och Karin berättar. Kantor Kristin presenterar också bönestenarna som används ibland i våra gudstjänster. Det finns också lite om bönen i gudstjänstskolan.