Anmälan till konfirmation

2024-2025 Under våren kommer inbjudan till konfaåret 2024-2025. Vi börjar till hösten.

Här anmäler du dig till Äventyrskonfa i Svenska kyrkan Skärstad-Ölmstad.

Jag är döpt

Jag är medlem i Svenska kyrkan

Personuppgifter målsman

Till dig som är förälder: Så här behandlar vi personuppgifter
Den 25 maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagen, PuL i kraft. Den nya lagen ställer höga krav på hur vi hanterar personuppgifter men också att vi informerar om vad vi gör, hur och varför.

För att ditt barn ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi hantera och spara de personuppgifter som efterfrågas i den här anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas enligt gällande integritetslagstiftning, den rättsliga grunden är i det här fallet berättigat intresse.

Vi kommer inte att sälja eller dela vidare uppgifterna utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartners, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller ditt barn. Du har också möjlighet att begära rättelse, överföring eller att vi begränsar behandlingen samt göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att maila oss på skarstad-olmstads.forsamling@svenskakyrkan.se eller ringa 036-515 31. Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att framföra det till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig är Skärstad-Ölmstad församling, Kaxholmsvägen 4, 561 46 Huskvarna.