Adventskalender 2020 8 december

Den här dagen är det tema Gudstjänst. Kyrkklockorna har under lång tid kallat till just Gudstjänst. Ofta brukar det stå några rader om vem som skänkt klockan eller ett bibelord. Här finns det beskrivet om Gudstjänsten i vår församling med extra fokus på det vi kallar för TTT. Tystnad, tankar och toner.

Gudstjänster i Skärstad-Ölmstad församling

Nu i Coronatid ringer klockorna i den kyrka som är öppen
Från  söndag 22 november fram till dagarna före jul.
Där finns präst, kantor och vaktmästare närvarande.

Församlingen lägger ut kortare videoklipp här på Hemsidan och på Facebook inför söndagen som kommer.

Hur vi firar Gudstjänst i våra 4 kyrkor, friluftsgudstjänster, på vårdinrättningar etc när det inte är Corona kan man läsa vidare om i vår Församlingsinstruktion.

För den som vill veta mer om kyrkklockor kan gå in på INSTA och följa sveriges_kyrkklockor. Nu lämnar vi över till Ölmstad kyrka och en beskrivning av vad TTT är.