Adventskalender 2020 6:e december

"Glöm inte bort att änglarna finns"

Ordet ”ängel” betyder ursprungligen ”sändebud”.

Änglar är andliga varelser som Gud har skapat och som på olika sätt är Guds tjänare; oftast genom att förkunna Guds frälsningsbudskap, utföra Guds domar, genom att betjäna människor eller genom att tillbe Gud vid den himmelska tronen.

Fyra änglar nämns med namn i Bibeln:
Mikael (Jud 9), Gabriel (Luk 1:19), Lucifer (Jes 14:12) och Abaddon (Upp 9:11).

En del änglar syndade och föll och kallas därmed ”fallna änglar” eller ”demoner”.

Det är också en vanlig tro att man efter döden blir hämtad och ledsagad till himlen av änglar.

Ärkeänglar är inom vissa religioner änglar med särställning i änglahierarkin och de återfinns i flera religiösa traditioner.