Adventskalender 2020 25 december

Ett nytt ljus efter natten, världens ljus!

Jesus sa; Jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Ljuset kan användas som en bild för glädje och hopp, medan mörkret kan stå för det motsatta. Detta är också något som församlingen önskat förmedla i vår adventskalender. 

Vår kyrkoherde avslutar här med en God Jul hälsning och musikaliskt kan vi lyssna till O, helga natt.